Velî/Dost Edinme Şekliyle Şirk; Mü'minleri Bırakıp Kâfir ve Münâfıkları Velî/Dost Edinmek


Velî

Velî/Dost Edinme
Şekliyle Şirk; Mü'minleri Bırakıp Kâfir ve Münâfıkları Velî/Dost Edinmek:

 

Sevgi, güvenme ve yardım bekleme gibi duyguların
bir araya gelip kaynaşmasından velî/dost edinmek adı verilen yakınlık doğar.
Allah, Kur'an'da velî, dost ve yardımcı olarak kendisinin yeterli olduğunu
belirtir "Allah sizin düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Velî (gerçek bir
dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kâfidir." (4/Nisâ,
45) İnsan için Allah'tan başka gerçek anlamda dost ve yardımcı yoktur.
"Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; diriltir ve öldürür. Sizin
Allah'tan başka velîniz ve yardımcınız yoktur." (9/Tevbe, 116)
Kâfirleri dost tanıyıp, müslümanları sevmemek açık bir şirktir: "Ey
iman edenler! Yahudilerle, hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin
dostlarıdır. İçinizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır." (5/Mâide,
51) "Ey iman edenler! Sizden önce Kitap verilenlerden dininizi oyuncak ve
eğlence yerine tutanları ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer gerçek mü'minlerden
iseniz Allah'tan korkun."  (5/Mâide, 57)

Kâfirleri velî  ve yönetici tanımak açık bir
şirktir. Velî kelimesi, Arapçada hem dost, hem de sahip, yönetici anlamına
gelir. Mü'minler birbirlerinin dostudur. Allah da mü'minlerin sahibi ve
yöneticisidir. Bir mü'min, Allah için ve O'nun izin verdiği mü'minleri velî/dost
edinmeyi bırakıp kâfirleri dost ve yönetici olarak kabul ederse, imanı boşa
çıkar ve müşrik olur. "Allah, mü'minlerin velîsidir. Onları karanlıklardan
aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velîsi ise tâğuttur. Onları aydınlıktan
karanlıklara çıkarırlar. Onlar ateş arkadaşlarıdırlar. Orada temelli
kalacaklardır." (2/Bakara, 257)  "Ey iman edenler, kendilerine Kitap
verilenlerden herhangi bir gruba itaat ederseniz, onlar sizi, imanınızdan sonra
çevirip kâfir yaparlar." (3/Âl-i İmran, 100) Velî, yani gerçek ve
mutlak anlamda yönetici, dost ve yardımcı edinilmeye lâyık yegâne varlık
Allah'tır. O'ndan başkaları, kendilerine bile yardım etmeye güçleri yetmeyen,
kendileri de Allah tarafından yaratılmış olan, her bakımdan Allah'a muhtaç ve
bağımlı olan âciz varlıklardır. "De ki: ‘Gökleri ve yeri yoktan var eden,
yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı velî/dost edineceğim?' De
ki: ‘Bana müslüman olanların ilki olmam emrolundu.' Ve ‘sakın Allah'a ortak
koşan müşriklerden olma!' (denildi)." (6/En'âm, 14) Müşriklerin önemli bir
özelliği, kendilerine Allah'tan başka dostlar edinmeleridir. Allah'ı bırakıp
kullarını velî (mutlak yönetici, dost ve yardımcı) edinmek, Kur'an'a göre
şirktir. "İnkâr edenler, Beni bırakıp kullarımı evliyâ/dostlar, velîler
edindiklerini mi sandılar? Gerçekten Biz cehennemi kâfirler için bir konak/durak
olarak hazırladık." (18/Kehf, 102) "Yardım görürler umuduyla, Allah'tan
başka ilâhlar edindiler. Halbuki onların (o sahte tanrıların, taptıkları
putların) kendilerine yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilâkis onlar, bu
ma'bûdlar için yardıma hazır askerlerdir." (36/Yâsin, 74-75)

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar