İttibâ Şirki


İttibâ Şirki

İttibâ Şirki:

 

İnsanın inanç, düşünce ve davranışları yönüyle
şirki üçe ayırmak mümkündür: İtikad şirki, İbâdet şirki ve ittibâ şirki. Bırakın
eğitim kurumlarını, câmiilerde bile (istisnalar dışında) tevhidden şirkten pek
bahsedildiği olmaz. Olursa bile yasak savma bâbından ve fincancı katırları
ürkütmemeye özen göstermek adına hakla bâtıl karıştırılarak veya hakkı
ketmederek... Abdesti bozan şeylerin üzerinde durduğu kadar insanlar tevhidi
bozan konulara önem vermez. Halbuki insanların kurtuluşunun yolu, Kur'an
kavramlarının tashihi, boşaltılan içlerinin yeniden Kur'anî değerlendirmelerle
doldurulmasıdır. Özellikle de lâ ilâhe illâllah kavramının, yani tevhid ve şirk
gibi temel kavramların düzeltilmesi gerçekleşmeden dünyamızın da âhiretimizin de
kurtulması mümkün değildir. Bütün şikâyet edilen olumsuzluklar, bu kavramların
düzeltilmesine ve sağlam şekilde yaşanmasına bağlıdır. Filistin topraklarında
siyonist yahûdiler başta olmak üzere, İslâm topraklarını işgal eden zâlim
kâfirler silâhtan korkmuyor, zaten müslümanın elindeki silâhın pek korkutmaya
yetecek önemi de yok. Ama onlar, eliyle (veya buna gücü yetmiyorsa) diliyle,
kalemiyle kendilerini taşlayan mü'minin akîdesinden çekiniyor, korkuyor. Tevhid
eri Allah'ın askerini, ölümden korkmayan canlı şehidi korkutup yıldıracak hiçbir
silâhın mevcut olmadığı gibi; tevhid bilincine sahip insan da imanı oranında
kâfirlerin korkulu rüyası olmaktadır.

Tarihten bu yana, tevhîdî muhtevânın
soyulmasının, putperestliğin Müslüman halklar açısından tüm uzantılarıyla
silinememesinin bazı etkenleri, sebepleri vardır. Tekliflerden kaçınma, uyarının
(emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker) yetersizliği, aşırı bolluk (lüks ve
rahata meyil, yani dünyevîleşme), siyasî istibdat ve mürcie düşüncesi, israfa ve
dünyevîliğe pasif tepki şeklinde ortaya çıkan, zulümle mücâdele ve toplumsal
tavır yerine kabuğuna çekilme anlayışının oluşturduğu mistisizm... bu etkenlerin
başında gelir.    

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar