h- Mecûsî ve yahûdi şapkası


h

h- Mecûsî ve
yahûdi şapkası:

 

Mecûsîlerin ve yahudilerin mümeyyiz vasfı olan
şapkalarını onlara benzemek kasdıyla giymek de küfür sayılmıştır.

 

Bu alâmetler, her asırda ve bölgede değişiklik
gösterebilir. Buradaki temel espri, İslâm'ın dışındaki dinleri benimsemiş
kişilerin özel kıyafetleri, dinlerine ait kıyafetleridir. Tabii, râhibe elbisesi
ve papaz cübbesi giymek de küfür fiillerindendir. Her devrin küfür alâmeti
değişik olmaktadır. Belli bir zaman küfür alâmeti olan şey, belki kısa zaman
sonra küfür alâmeti olma özelliğini kaybedebilmektedir. Bu konuda en açık örnek,
şapkadır. Belli bir döneme kadar şapka, özellikle fötr küfür alâmeti sayılırdı;
Âtıf Hoca gibi nice âlimler ve müslümanlar şapka giymediği ve bunun küfür
olduğunu belirttikleri için idam edilmiştir. Bu âlimler, küfrün sembolü olduğunu
bildiklerinden dolayı buna karşı çıkmayı idamı göze alma pahasına
sürdürmüşlerdir. Ama şimdi şapkanın küfür ve kâfir özelliği olduğunu iddia
güçtür. Artık şimdi gayr-i müslimler, müslümanlar kadar bile şapka
giymemektedirler. Dolayısıyla küfür alâmeti değişince, hüküm de
değişmektedir. Küfür alâmetlerinin çağlara göre farklılık arzetmesi
sebebiyle, eskiden küfür sayılan giysilerle ilgili bir husus, bugün küfür
olmayabilir. (Veya tersi; eskiden küfrün sembolü sayılmayan bazı şeyler,
sonradan kâfirlerin simgesi olarak kabul edilebilir.)

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar