Kur'ân-ı Kerim'de Sâbiîler


Kur

Kur'ân-ı Kerim'de Sâbiîler:
 
Kur'an'da üç yerde sâbiilerden
bahsedilir. Bunlar, Bakara: 2/62; Mâide: 5/69 ve Hac: 22/17. âyetleridir.
Kur'an'da sâbiîlerin geçtiği Bakara ve Mâide suresindeki âyetlerde şu
vurgulanmaktadır: Önceden bir kimsenin dini ne olursa olsun ve ne kadar günah
işlemiş bulunursa bulunsun son Peygamber'e uyup doğru bir şekilde iman eder,
bundan sonra da imanın gereğini yaşarsa onun dünya ve âhirette korkacağı hiçbir
şey yoktur. Bu âyetlerden anlaşıldığına göre, Sâbiîler, doğru bir şekilde iman
eden bir zümre değildir. Çünkü Allah, bu âyetlerde diğer grupları olduğu gibi
Sâbiîleri de Allah'a, âhiret gününe iman etmeye ve güzel ameller işlemeye dâvet
ediyor. Demek ki Sâbiîler, bu hususlara hakkıyla iman etmemiş bir zümredir. Hac
sûresindeki konuyla ilgili âyette ise, kendi bâtıl dinlerini İslâm'ın her
konudaki mükemmelliğine rağmen karşılaştırma yapıp hak dini benimseyeceklerine,
ihtilaf ve tartışmalar içinde dolanıp duranlara Kıyâmet gününde Allah'ın
vereceği hüküm hatırlatılmaktadır.
 "Şüphesiz senden evvel
peygamberlere iman edenler, yani yahudilerden, hristiyanlardan ve sâbiîlerden
Allah'a ve âhiret gününe hakkıyla iman edip sâlih amel işleyenler için Rableri
katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi onlar
üzülmeyeceklerdir." (Bakara: 2/62)
"İman edenler ile yahûdiler,
sâbiîler ve hıristiyanlardan Allah'a ve âhiret gününe iman edip sâlih amel
işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir." (Mâide:
5/69)
"Mü'min olanlar, yahûdi
olanlar, sâbiîler, hıristiyanlar, mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak
ki Allah, bunlar arasında Kıyâmet gününde hükmünü verir. Çünkü Allah, her şeyi
hakkıyla bilendir." (Hac: 22/17)[1] 

 

[1]
Ahmed Kalkan, Kur'an-ı Kerim Kavram Tefsiri.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar