Önsöz.


Önsöz

Önsöz

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Salât
ve se­lâm önderimiz, üstadımız Peygamberimiz Muham­med Mustafa (s.a.v.)'in, âl
ve ashâbının üzerine olsun. Muhte­rem kardeşle­rim, bu küçük risalede az da olsa
sabır hak­kında biraz olsun sizleri aydınlatabildiysem ne mutlu bana...

Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)‘in hâl,
ha­reket ve mübarek sözleri, yaratılışımızın maksat ve hikmetini anlatan,
hayatımızı manalandırıp nizama so­kan, ona ruh ve canlılık katan gerçeklerdir.
O'na la­yık ümmet olma arzusu içinde bulunan birer müslüman ola­rak, dünyaya ilk
gelişi­mizden son günü­müze kadar Pey­gamberimizin hayatını, ahlâk ve sün­netini
şaşmaz bir örnek alma gayret ve heyecanı içinde oluruz. Karşılaştı­ğımız her
meselede Resûl-ü Ekrem Efendimiz (s.a.v.)' in neler söylediğini, ne tavsiyelerde
bu­lunduğunu, ne kadar işkenceye maruz kaldığını ve bu kar­şılaştığı işkencelere
sabır ve sebat göstererek, göğüs gererek, kelime-i tevhid uğruna seve seve can
ve baş koyan ve bu manevî hayata ışık tutan Resûl-ü Ek­rem Efendimiz'de bizim
için çok bü­yük örnekler var­dır. Biz bu küçük risalede Pey­gamberi­miz
(s.a.v.)'in hayat­larında olan olaylardan ve gös­termiş olduğu sabır ve sebattan
bizler için çok büyük ibretler aktarmaya çalış­tık.

Allah (c.c.) buyuruyor: "Kim Rabbinin
makamın­dan korktu, nefsini heva ve hevesinden alıkoy­duysa, işte mu­hakkak ki,
o cennet, onun varacağı yerin ta kendisidir."

[1]

Şairin dediği gibi:

 

Ya Rab, yılmak bilmeyen bir azim ver bize,
imda­dına   koşalım,

Korkmak bilmeyen yürek ver bize, engelleri
aşalım,

Ya Rab, İslam'ı tanıtacak bir ilim ver bize,
bildire­lim,

Öyle bir ruh ver ki, ya Rab yeniden dirilelim.

 
Allah'a emanet
olunuz…[2]

 

[1]
  Naziat, 79/40-41

[2]
Fatma Keskin, Sabır, Misyon Yayınları.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar