Kur'an-ı Kerim Sabrı Anlatıyor


Kur

Kur'an-ı Kerim
Sabrı Anlatıyor

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla..

"Sizin yanınızda bulunan tükenir. Allah'ın
ya­nında bulunan ise bakidir. Biz sabredenlerin karşılığını yap­makta
olduklarının daha güzeliyle vereceğiz."[1]

Yani O'nun dininin bir temsilcisi olarak Allah
adına yaptığımız ahitleşme.

Cabir (r.a.) rivayet eder:

Resûlullah'a imandan soruldu, buyurdular ki:

"İman, sabır ve cömertliktir. Sabır, cennet
hazinele­rinden bir hazinedir."[2]

Bir defasında Resûlullah (s.a.v.)'e soruldu:

- İman nedir?

Buyurdular ki:

"Sabırdır."

Allah Resûlu şöyle buyurdu:

"Amellerin en fazilet­lisi nefislerin ikrah
ettiği şey­ler­dir. Allah (c.c.) Davud (a.s.)'a şöyle vahyetti:

"Benim ahlâkımla ahlâklan. Sabırlı olmak, benim
ah­lâkımdandır. Ben muhakkak sabırlıyımdır."

Bir gün Resûlullah (s.a.v.) ensardan bir kısım
in­sanla­rın yanına çıkageldi.

"İmanınızın alameti nedir?" dedi.

Şöyle cevap verdiler:

"Bolluk, genişlik zamanında şükreder, belâlara
sab­re­der ve kazaya rıza gösteririz."[3]

Resûlullah buyurdu.

"Siz mü'minlersiniz ve Kabe'nin sahibisiniz"

Allah Resûlü şöyle buyurdular:

"İkrah ettiğiniz şeye sabretmeniz çok
hayırlıdır. Hz. İsa (a.s.) şöyle dedi: Siz ancak ikrah ettiğiniz şeylere
sab­retmek sûre­tiyle sevdikle­rinize idrak edebilirsiniz."

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Eğer sabırlı biri olsaydı, muhakkak birçok
güzel hasleti olan biri olurdu."

Allah sabırlıları sever, yüce Allah şöyle
buyurdu:

"Sabredenlerin mükâfatını şüphesiz yapmakta
ol­duk­larından daha güzeliyle vereceğiz."[4]

Konuya yine Asr sûresiyle açıklık getirelim:

Asr Sûresi

Asr: Yüz yıl, ikindi vakti ve sıkıp suyunu
çıkarmak gibi manalara gelir. Asr'a yemin ile söze başladığı için bu adı
almıştır. İnşirah sûresinden sonra Mekke'de in­miş­tir, üç ayettir.

Sûrede, kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya,
hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmış­tır.

[5]

 

[1]
Nahl, 16/97

[2]
İhya, 4/116

[3]
İhya, 4/117

[4]
Nahl, 16/97

[5]
Fatma Keskin, Sabır, Misyon Yayınları.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar