Tahrife Kurban Giden Sabır Kavramı Sabır; Pasiflik, Zillet ve Miskinlik midir?.


Tahrife Kurban Giden Sabır Kavramı

Tahrife Kurban
Giden Sabır Kavramı: Sabır; Pasiflik, Zillet ve Miskinlik midir?

 

"İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece ‘iman
ettik' demeleriyle bırakılıverecekleri-ni mi sandılar? Andolsun ki Biz onlardan
öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya
çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır."
(29/Ankebût, 2-3) 

Sabır gibi çok önemli vurguları taşıyan bu
âyetin tefsirinde Seyyid Kutub, şunları söylüyor: Şüphesiz ki iman, sadece dille
söylenen bir söz değildir. Bilâkis kendine has sorumlulukları olan bir gerçek,
kendine has ağırlıkları olan bir emanet, sabrı gerektiren bir cihad ve tahammülü
icab ettiren bir çaba işidir. Bunun için insanların sadece "inandık"
demeleriyle  imanî meseleleri bitmez. Fitnelere mâruz kalsalar da inançlarında
direnip her türlü imtihandan başarılı ve hâlis kalple çıkmadıkça, iman görevleri
bitmiş sayılmaz. Nasıl ki altın ocakta eritilerek içindeki çeşitli maddelerin
karışımı temizlenir ve ona sonradan girmiş olan unsurlar arıtılırsa,
fitneler/imtihanlar da gönüllerin temizlenip arınması hususunda aynı rolü
oynarlar.[1]

İman-amel ayrışmazlığını ve bu iki sorumluluğun
hayatın tamamına yayılması gerektiği-nin farkına varan ve Kur'an'la gerçek
anlamda tanışan müslümanların kolaylıkla görebileceği gibi sabır kavramı daha
bir çok kavram gibi zaman için yer yer gerçek anlamından uzaklaşmıştır. Müslüman
halk arasında "sabretmek"  denildiğinde anlaşılan, çoğunlukla bir şeyi sineye
çekmek, ses çıkarmamak, karşılığının verilmesini âhirete bırakmak veya Allah'a
havâle etmek gibi mefhumlardır. Sabırlı insan, her şartta sâkinliğini
sürdürebilen, olumsuzluklara mütehammil ve genel olarak pasif bir tablo çizen
insandır bu zihniyete göre. Bunun karşıtı olarak, içinde bulunduğu durumdan
hoşnutsuzluğunu ifade eden, sesini çıkartan, onun bu duruma düşmesini
sağlayanlara karşı söz söyleyen insan ise sabırsız, aceleci davranandır. Her iki
durum kısmî izler taşısa da sabrın gerçek anlamından uzaktır. 

Müslümanların, İslâm'ı yaşama ve Kur'an'ı anlama
konusunda büyük ihmal ve gafletlerinden dolayı nice Kur'anî kavram gibi sabır
kavramı da çarpıtılarak tahrif edilmiştir.  Sabır; mezellet, korkaklık, 
âcizlik, uyuşukluk demek değildir. Allah'ın dinine topyekün ve en vahşi şekilde
saldırılıyor, İslâm'ın izzetine hakaretler yağdırılıyorken tepki göstermeyip
susmayı bazıları sabır zannediyor. İslâm'ın, İslâmî hareketin, ümmetin onur ve
şerefini, hatta müşlüman bir kişi olarak kendi şahsiyetimizi korumaya çalışmak
fitne, bu konularda duyarsız kalmaksa sabır olarak takdim edilebiliyor.

Maddî ve dünyevî açılardan güçsüz olanın,
yetkili ve etkili güçlüler karşısında hakkını korumaması, hatta hakkından
vazgeçmesi olarak anlaşılabiliyor sabır. Bu anlayış, birtakım zorbaların servet
ve güçlerini kullanarak toplum üzerinde otorite kurmalarına, insanlar üzerinde
söz sahibi olmalarına, onların ekonomik güçlerini sömürürken, düşünce
hürriyetlerini de ellerinden alarak, kendilerine kul ve köle haline
getirmelerine sebebiyet vermiştir. Ezilen, sömürülen ve güçsüzleştirilen bu
insanlar, kendilerine yapılan bunca kötülük karşısında susmayı tercih ederlerken
bunu bir sabır anlayışı içerisinde yapmışlar, böylece istikbârın oluşmasına ve
müstekbirlerin zulümlerinin devamına (bilerek veya bilmeyerek) yardımcı
olmuşlardır.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sabır kavramı
hâlâ yanlış anlaşılmaya devam etmekte ve bu sebeple tâğutlar yeryüzünde istikbar/sömürü
özelliklerini, fesat ve zulümlerini devam ettirmektedirler. Tâğutların ve tâğûtî
sistemlerin yok olabilmesi, ancak sabrın Kur'an çerçevesinde anlaşılabilmesi ve
sabrı kuşanan mücadele erlerinin çoğalabilmesiyle mümkün olacaktır.

 

[1]
Seyyid Kutub, Fi Zılâli'l-Kur'an, c. 11, s. 321-322.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar