Allah'ın Her Şeye Şehîd Oluşu


Allah

Allah'ın Her Şeye
Şehîd Oluşu:

 
Şu âyetlerde Allah'ın her şeyin
şehîdi olduğu, her şeyin içyüzünü bildiği ve insanlar arasında haklının ve
haksızın kim olduğuna karar vereceği anlatılır:
"Vallahu alâ külli şey'in
şehîd -Allah her şeye şehîddir-." (Nisâ: 4/33; Hacc: 22/17; Ahzâb: 33/55;
Sebe': 34/47; Mücâdele: 58/6; Bürûc: 85/9; Âdiyât: 100/7)  
"Ve kefâ billâhi şehîdâ
-Allah'ın şehidliği yeterlidir-." (Nisâ: 4/79, 166; Yûnus: 10/29; Ra'd:
13/43; İsrâ: 17/96; Ankebût: 29/52; Ahkaf: 46/8)
"Vallahu şehîdun alâ mâ
ta'melûn -Allah yaptıklarınıza şehiddir-." (Âl-i İmrân: 3/98)
"Allahu şehîdun alâ mâ
yef'alûn -Allah yaptıklarına şehiddir-." (Yûnus: 10/46)
"Ve ente alâ külli şey'in
şehîd -(Yâ Rabbi,) Sen her şeye şehidsin-." (Mâide: 5/117)
"Evelem yekfi birabbike
ennehû alâ külli şey'in şehîd -Rabbinin her şeye şehidliği yetmez mi?-" (Fussılet:
41/53)
"Allahu şehîdun beynî ve
beyneküm -Bizimle sizin aranızda Allah şehiddir-." (En'âm: 6/19)

[1]

 

[1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar