İstişare Konuları


İstişare Konuları

İstişare Konuları:

 

Hz. Peygamber'in ashâbıyla yaptığı
istişâreler gözönüne alınınca bunların çok çeşitli sahalara girdikleri görülür.
Çoğunlukla harp ve askerlikle alâkalı iseler de sadece bunlara münhasır
değildir. Nitekim namaz vakitlerini duyurma şekli ile  alâkalı olan istişâre,
dinî olduğu gibi, ifk (Hz. Âişe'ye iftira) meselesinde yapılan istişâre de
tamamen dünyevî ve hatta hususi bir meselenin müşâveresi gibi gözükmektedir.
Misallerden gelen bu tenevvü (çeşitli sahalarla ilgili olma) sebebiyle İslâm
alimleri, istişâreye arzedilmesi gereken meseleler husûsunda farklı iddialarda
bulunurlar. "Bir kısmı harb ve düşmanla alâkalı meselelerde gerekli derken,
diğer bir kısmı dünya ve din işlerinde lüzumlu, bir başka grup da, insanları
ahkâmın sebepleri ve içtihadın yapılış tarzı hususlarında uyarmak için dinî
meselelerde yapılmalıdır" demişlerdir (Bak. Suyûtî, Rasâıisu'l-Kübrâ, 3/258).

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar