c. Yersiz Teklif


c

c. Yersiz Teklif:

 

Şunu da belirtelim ki, münhasıran
dini alâkadar eden meselelerde vaki olan telkin ve tavsiyeleri Hz. Peygamber
ciddiye almamıştır. Nitekim O'nun kadın-erkek, yaşlı-genç herkese, her hususta
düşünce ve kanaatlerini serbestçe söyleme husûsundaki cesâret verdiren
müsâmahakâr davranışı sebebiyle, bazı kimselerin, zaman zaman "yersiz" ve
"densiz" diyebileceğimiz davranışları ve teklifleri de olmuştur. Bunlardan biri,
bir yolculuk sırasında vâki olur: Akşam vakti girince Hz. Peygamber (s.a.s.)
orucunu açmak için su ister. Bunun üzerine muhâtabı emri hemen yerine getireceği
yerde: "Biraz daha bekleyin, ortalık kararsın" karşılığında bulunur. Hz.
Peygamber (s.a.s.), her seferinde aynı şekilde mukabelede bulunan muhâtabının
-ki Bilâl-i Habeşî'dir- (Ebû Dâvud, Savm 19, hadis no: 2352) mütâleasını nazar-ı
dikkate almaksızın emrini  üç defa tekrar ederek orucunu açtıktan sonra, iftar
vaktiyle alâkalı açıklamada bulunur (Buhârî, Savm 44).

İkinci bir misal, hac menâsikinin
tâlimi sırasında meydana gelir. Peygamberimiz (s.a.s.) hacc esnasında
Zilhicce'nin dördüncü (veya beşinci) günü beraberinde kurbanlıklarını
getirmeyenlere, ihramdan çıkmalarını emretmişti. Sahâbîler, "ihramdan çıkmak
için vaktin henüz gelmediğine" hükmederek bu emri tatbik etmek istemiyorlardı
(Müslim, Hacc 111, 144). Rasûlullah bu tutum karşısında o kadar öfkelenmişti ki,
Hz. Âişe'nin yanına döndüğü zaman öfkesi hâlâ yüzünden okunuyordu" (Müslim, Hacc
130, Heysemî, a.g.e. III/233)

Gerek iftar vakti, gerek ihramdan
çıkma günü gibi, tamamen dinî hususlarda, dünyada Hz. Peygamer'den başka kim
daha liyâkatlı ve selahiyetli olabilirdi ki, bu çeşitten itiraz ve teklifleri
ciddiye alsın?

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar