Abdesti Bozan Durumlar


Abdesti Bozan Durumlar

Abdesti Bozan
Durumlar:
 
1- İdrar veya dışkı
yollarından yani ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. Mâide sûresi 6.
âyetinde "...sizden birisi abdest bozmaktan geri dönmüşse..." ve Hz. Peygamber
(s.a.s.)'e "Hades nedir?" diye sorulduğunda; "Her iki yoldan çıkandır" cevabını
vermeleri, ön ve arka yollardan birinden çıkan idrar, dışkı, yel, vedi, mezi,
meni, kurt ve diğer hususların abdesti bozduğunu ifâde eder.
2- Aklın idrak gücünü
gideren hususlar; uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak vs.'dir. Ancak
oturduğu yerde kıpırdamadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz (Müslim, Vudû' 2;
Ahmed bin Hanbel, I/256).
3- Vücudun herhangi bir
yerinden kan, irin veya sarı su çıkması ve etrafına yayılması. Ağızdan akan kana
bakılır, şâyet bu kan tükrük kadar veya tükrükten fazla ise abdesti bozulur.
4- Ağız dolusu kusmak.
Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) "Kusuntu abdesti bozar" (Tirmizî, Tahâre 64)
buyurmaktadır. Kusma ağız dolusu değilse abdest bozulmaz.
5- Cinsî münasebette
bulunmak.
6- Tam olarak cinsî
ilişki olmasa bile kadın ve erkeğin çıplak veya ince bir elbise ile vücutlarının
veya tenâsül uzuvlarının birbirine değmesi.
7- Teyemmüm yapan
kimsenin su bulması .
8- Namazda sesli olarak
gülmek. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: "Sizden biriniz
namazdayken kahkaha ile gülerse abdesti ve namazı birlikte iade etsin."
Kahkaha namazın dışında olursa abdesti bozmaz.
Bir kimse abdest alırken bazı
organlarını yıkayıp yıkamadığı konusunda endişe ederse, şayet bu ilk defa
karşılaştığı bir şüphe ise o organını yeniden yıkar, yok eğer sürekli şüpheye
düşüp duruyorsa bu şüphesinin önemi yoktur. Abdestini tam almış sayılır.
Abdestinin bozulup bozulmadığını tam hatırlayamayan kişi kesin olarak abdest
aldığını hatırlıyorsa abdestli demektir. Çünkü kesin olarak bilinen bir husus
şüphelerle yok olmaz.
Ayrıca namaz haricinde
abdestinden şüpheye düşenin abdest almasının takvaya daha yakın olduğu; fakat
namaz içinde bulunan kimsenin ise abdestinden şüpheye düşmesi hâlinde namazını
bozup abdest alması gerekmediği âlimler tarafından ifâde edilmiştir.
 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar