Abdest Nasıl Alınır?.


Abdest Nasıl Alınır

Abdest Nasıl Alınır?
 
Farz, sünnet ve edeplerini
yukarıdaki maddelerde verdiğimiz abdesti tertip ve usûlüne göre, şöyle
alabiliriz:
Abdeste başlarken şu duâ
yapılabilir: "Bismillâhilazîm ve'l hamdülillâhi alâ dini'l İslâm" (Yüce Allah'ın
ismini anarak başlarım. Beni İslâm dini ve akidesi üzere yarattığı için hamd
ederim.)
Abdest almaya niyetlendikten
sonra, eûzü besmele çekilerek eller bileklere kadar yıkanır. Parmakta yüzük
varsa, kımıldatılır. Altına suyun geçmesi sağlanır. Uzuvların yıkanması
sırasında bizden öncekilerden nakledilen şu duâları okumak abdestin
edeplerindendir.
1- Mazmaza: Ağıza su verme
sırasında: "Allâhümme einnî alâ tilâveti'l Kur'ân ve zikrike ve şükrike ve
hüsn-i ibâdetike." (Allah'ım, Kur'ân-ı Kerimi okumada, seni zikretme, sana
şükretme ve sana güzel şekilde kulluk etmede yardımını isterim.)
2- İstinşak: Buruna su verme
sırasında: "Allâhümme, erihnî râyihate'l Cenneti verzuknî min neîmihâ."
(Allah'ım, bana Cennetin kokusunu koklat. Cennet nimetlerinden beni rızıklandır.)
3- Yüzü Yıkama Sırasında:
"Allâhümme, beyyid vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhun ve tesveddü vücûh."
(Allah'ım, bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise
karardığı gün, benim yüzümü nurlandır, ağart.)
4- Sağ Eli Yıkama Sırasında:
"Allâhümme, a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ." (Allah'ım,
kitabımı -amel defterimi- sağ elime ver ve hesabımı kolaylaştır.)
5- Sol Eli Dirseklere Kadar
Yıkama Sırasında: "Allâhümme, lâ tu'tinî kitâbî bişimâlî velâ min verâi
zahfi." (Allah'ım, kitabımı -amel defterimi- sol elimden ve arkamdan verme.)
Sonra sıra başı meshetmeye
gelir. Kaplama mesh için, eller ıslatılır, küçük parmakla üç parmak uc uca
getirilir. Önden başlayarak başın üstü sıvazlanıp arka ve yan taraflarda böylece
meshedilir.
6- Kulakları Yıkarken: "Allâhümmec'alnî
minellezîne yestemîune'l-kavle feyettebiûne ahseneh." (Allah'ım, beni hak sözü
dinleyenlerden ve onun en güzeline uyanlardan eyle) denilir ve kulaklar yıkanır.
7- Boyuna Mesh Etme
Sırasında: "Allâhümme a'tik unuki (veya rakabeti) mine'n-nâri." (Allah'ım,
boynumu Cehennem ateşinden azad buyur.)
8- Ayakları Yıkama
Sırasında: "Allâhümme, sebbit kademeyye ales'sırâtı yevme tezûlü fîhi'l-akdâm."
(Allah'ım, Sırat köprüsünde ayakların kaydığı günde ayaklarımı kaydırma, sâbit
eyle.)
Abdest alıp bittikten sonra
Rasûlullah (s.a.s.)'e salavât getirilmeli ve şu duâ okunmalıdır: "Allâhümmec'alnî
minettevvâbîne vec'alnî mine'l-mütetahhirîn." (Allah'ım, beni, tevbe eden ve
günahlarından temizlenen kullarından eyle.)[1]

 

 

[1]
Şâmil İslâm Ansiklopedisi, c.1, s. 5-9

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar