1) Allah'a Esmaü'l-Hüsnâ'sı (Güzel İsimleri) ve Yüce Sıfatları ile Tevessül


1

1) Allah'a Esmaü'l-Hüsnâ'sı
(Güzel İsimleri) ve Yüce Sıfatları ile Tevessül:

 

Allah'a güzel
isimleri ve yüce sıfatlarıyla tevessül, mü'min kul için en yararlı, en büyük ve
en hayırlı vesilelerdendir. Zira mü'min kul, duasında boş çıkmaz ve Rabbinin
icabetinden mahrum kalmaz.

Bu konudaki
delillerden biri şu âyettir.

«Güzel isimler
Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua edin ve Allah'ın isimlerinde ilhada sapanları
bırakın. Onlar, yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.»
(A'raf, 7/180)

Sünnetteki delil
ise Allah Resûlü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüdür.

«Tasası çoğalan
desin ki: «Allahım! Şüphesiz ben senin Kulunum. Kulunun ve ezriyenin oğluyum.
Alnım (kaderim) elindedir. Hakkımda senin hükmün geçerlidir. Hakkımda
kazâ buyurduğun adalettir. Nefsini isimlendirdiğin, bir yarattığına bildirdiğin
kitabında indirdiğin veya katındaki gayb ilmine sakladığın tüm isimlerinde
Sen'den Kur'ân'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün gidericisi, tasamın
gidişi kılmanı isterim» desin. Allah, bu kimsenin hüznünü ve tasasını giderir ve
yerine sevinç verir.»[1]

Yine bu delillerin
biri, Allah Resûlü'nün teşehhüdde «Doğurmayan, doğurulmuş olmayan, bir dengi
bulunmayan Ehad ve Samed Allah! Senden günahlarımı bağışlamanı dilerim. Şüphesiz
seni Gafursun, Rahim'sin" diyen birine işittiğinde «Bağışlandı,
bağışlandı» diye üç kere söylemesidir.[2]

Allah Resûlü'nün
dularından biri de şudur «Ey Hayy, ey Kayyûm! Rahmetinden imdat dilerim.»[3]

Bu ve benzeri
hadîsler, Allah'ın isimlerinden veya sıfatlarından biriyle tevessülde bulunmanın
meşruluğunu gösterir. Bu şekilde tevessül, Allah'ın sevip razı geldiği işlerden
olduğu için Allah Resûlü böyle yapmıştır. Bize düşen Allah Resûlü'nün dua ettiği
şekilde dua etmektir. Bu, kendi uydurduğumuz dualardan bin kere daha hayırlıdır.[4]
Sahabe, Tâbiûn ve Etbau't-Tâbiîn bu şekilde dua etmişler, âlimler ve müctehid
imamlar katında da böyle olagelmiştir. İnşallah kıyamete dek böyle de
sürecektir. Müslüman, duasından önce isteğine uygun düşen ismi anmalıdır.
Örneğin rahmet istiyorsa Rahman ismini, bağışlanma istiyorsa Gafur ismini anması
uygun düşer.

Müslüman kardeş!
Bu şer'î dualar uydurduğumuz dualardan çok daha hayırlıdır. Zira biz Allah
Resûlü'ne sallallahu aleyhi ve sellem tâbi olmakla emrolunduk

«Resûl size neyi
verdiyse alın, sizi neden alıkoyduysa ondan da sakının.»
(Haşr, 59/7)

 

 

[1]
Ahmed, Müsned. Sahih. Silsiletü Ehadîsi's-Sahiha (199.)

[2]
Ebû Dâvûd, Sahih.

[3]
Tirmizî, Sahih.

[4]
Tevessül - Çeşitleri ve Hükümleri, Elbanî

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar