La İlahe İllallah'ın Fazileti


La İlahe İllallah

La İlahe İllallah'ın Fazileti

 
La İlahe İllallah'ın Allah
(c.c.) katındaki yeri ve fazileti çok büyüktür. Kim sadık olarak bu kelimeyi
söyler (ve gereklerini yerine getirir)se Cennete girer.
Kim ki bu kelimeyi yalandan
söylerse hapsedilir ve malına da el konulur. Hesabı ise Allah'a (c.c.) aittir.
Az harflerle, kısa lafızlarla
söylenen ve dile hafif gelen bu kelime mizanda (ölçüde) ağır gelecektir.
Ebu Said el-Hudri'den (r.a.)
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Musa (a.s.) dedi ki, ‘Ya
Rabbi! Bana seni hatırlayıp dua edebileceğim bir şey öğrt.'Allah (c.c.) şöyle
buyurdu:
‘Ey Musa! ‘La İlahe
İllallah' de. Musa (a.s.) dedi ki:
‘Ey Rabbim! Bütün kulların
bunu diyorlar.' Bunun üzerine Allah (c.c.) şöyle buyurdu:
‘Ey Musa! Yedi gökler ve
içinde bulunanlar ile yedi yerler bir kefeye konsa, La İlahe İllallah ağır
gelir."[1]
Bu hadisten de anlaşıldığı gibi
La İlahe İllallah zikirlerin en faziletlisidir.
Abdullah b. Ömer'den Rasulullah
(s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Duaların en hayırlısı
Arafat günü duasıdır. Benim söylediğim ve benden önceki rasullerin söyledikleri
en hayırlı şey şudur: Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur, birdir, ortağı
yoktur, mülk yalnız O'nundur. Hamd yalnız O'nadır ve O her şeye kadirdir."[2]
Abdullah b. Amr b. el-As'dan
(a.s.) Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Allah ümmetimden bir kişiyi
Kıyamet Gününde herkesin önünde ayıracak. Onun aleyhinde doksandokuz sicil
(dosya) açacak. Her bir dosyanın boyu gözün uzanabildiği mesafe kadar olacak.
Sonra:
‘Bunlardan bir şey
reddediyor musun?' diyecek. Adam:
‘Hayır Ya Rabbi' diye cevap
verecektir. Sonra:
‘Herhangi bir özrün var mı?'
buyuracak ve o kimse:
‘Hayır Ya Rabbi' diye cevap
verecektir.
Bunun üzerine Allah(c.c.):
‘Yanımızda senin bir hasenen
(makbul olan amelin) vardır ve bugün sana haksızlık yapılmayacaktır.'
Sonra içinde ‘Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet ederim ve
Muhammed'in O'nun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim' yazılı bir kağıt
parçası çıkarılacak Cenab-ı Hak:
‘Kendi tarafından hazır
bulun!' buyuracak.
‘Ya Rabbi! Bu ufacık kağıt
parçası (kocaman) dosyalar nedir?' diyecek. Cenab-ı Hak:
‘Sana zulüm
yapılmayacaktır." buyuracak.
Müteakiben siciller bir
kefeye kağıt parçası bir kefeye konacak, siciller havaya kalkacak ve kağıt
parçası (yani La İlahe İllallah'ın konulduğu kefe) ağır gelecektir."[3]
Bu kelimenin fazilet ve
büyüklüğünü Hafız İbni Receb
‘Kelimetü'l-İlhas' ismini verdiği risalesinde şöyle delillendirmektedir:
La İlahe İllallah, Cennetin
karşılığıdır. Kim bu kelimeyi söyleyerek ölürse Cennete girer. Bu kelime ateşten
kurtuluştur ve en güzel hasenedir. Günah sayfalarını silerek kalpteki imanı
yeniler, varlığını ortaya çıkarır. Hicapları ortadan kaldırır. Bu, söyleyeni
Allah'ın (c.c.) doğruladığı ve nebilerin söylediği faziletli bir söz, en güzel
ve en faziletli zikirdir. Amellerin en faziletlisi ve sevabı en çok olanıdır. Bu
kelime köle azat etmeye eşdeğer bir sevap kazandırır. Şeytandan Allah'a (c.c.)
sığınmadır. Haşr'ın korkusundan ve kabrin vahşetinden güvenli olmaktır.
Kabirlerinden kalktıklarında (La İlahe İllallah) müminlerin bir şiarı (işareti)
dir.
O'nu söyleyene Cennetin sekiz
kapısı açılır ve hangisinden dilerse oradan girer. O'nun hakkını
vermediklerinden dolayı ateşe giren günahkar müminler, günahları nisbetinde
yandıktan sonra ateşten çıkarılırlar.
İbni Receb bunların her birini
delillendirmiştir.[4]

 

 

[1]
Hakim: 1/528, İbn Hibban: 2324; Mevaridü'z-Zaman: 19.

[2]
Tirmizi, Deavat: 133; Muvatta, Kur'an: 32.

[3]
Tirmizi, İman: 17; İbn Mace, Zühd: 35; Ahmed: 2/213, 22.

[4]
Hafız İbn Receb el-Hanbeli, Kelimetü'l-İhlas: 54-66. Şeyh Salih b. Fevzan b.
Abdullah el-Fevzan, Tevhid: 12, Tevhid Yayınları: 9-11.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar