Peki Ne Yapmalı?.


Peki Ne Yapmalı

Peki Ne Yapmalı?

 

1.
Herhangi bir ‘şeyh'e ya da herhangi bir tarikata bağlıysak, Kur'an ve Sünnete
ters bir amel nasihat ettiklerinde önce ikaz etmeli, anlamak istemediklerinde
ise ilişkilerimizi kesmeliyiz.

2.
Eğer umutlarımızı kabirdeki zatlara bağlamışsak, bir an önce tövbe edip; her
dua'yı işiten ve her dua'ya icabet eden Allah'a umut bağlayalım. Çünkü yatan zat
Peygamber dahi olsa dualarımızı işitip cevap veremez...

Oysa ki Allah-û Teâlâ hiç bir şeye muhtaç
değildir. Zengin ve her dua'yı işitendir.

Hep merak etmişimdir; insanlar neden
kabirdekilerine umut bağlayarak evlat, zenginlik, eş, iş, mal, mülk isterler?

Hem namazlarında "Ancak sana ibadet eder
yalnız senden yardım dileriz" derler hem de araya aracı koyarlar... Bu nasıl bir
mantık?.. Vallahi buna şeytan bile güler.

(Haşa) Allah (c.c.) duaları işitmiyor mu?
(Haşa) Allah (c.c.) kullarını gözetmiyor mu? (Haşa) Allah (c.c.)'ın sekreterlere
mi ihtiyacı var? Yoksa Allah'tan umutlarını mı kesmişler de şeyhlere
başvuruyorlar.

Kur'an'ı açıp bakalım Rabbimiz ne buyuruyor;

"Allah'tan ümidini ancak kafirler keser."
Evet... Her şeyin Rabbi böyle buyuruyor. Allah'tan ümidini kesmek, kafirlerin
vasıflarından bir şube olduğunu söylüyor. Bunu ben demiyorum...

3.
Tek ilahımız Allah'ı gereği gibi tanımalı, diğer ilahların aciz, zavallı,
işitmeyen, yaptırım gücü olmayan ve her haliyle muhtaç olduğunu net bir şekilde
görmeliyiz.

4.
Ne tür ilahları ret ettiğimizin bilincine vararak "Lâ ilâhe illâllah" deyip
kalple tastik, dille söylem ve bedenle de pratiğini yapmalıyız.

5.
Allah'la beraber herhangi bir ilaha tapmışsak, güzel bir tövbeyle onlardan
vazgeçip; her duayı işitip icabet eden, hiçbir kimseye muhtaç olmayan ve
kullarını her an gözeten Allah'a yönelmeliyiz.

6.
İmtihan kılavuzumuz olan Kur'an'la aramızdaki tüm engelleri atıp, Kur'an ve
sünnete yönelmeliyiz.

"Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almak için
kolaylaştırdık. Peki var mı öğüt alıp düşünen?"

7.
Kur'an'ı anlamak; Kur'an'ın sahibini tanımaktan geçer düşüncesiyle Rabbimizi
tanımak için 99 isim ve sıfatını anlayarak ve üzerinde tefekkür ederek öğrenip
düşünelim.

8.
İmtihan dünyasında başarıya giden yol Peygamber efendimize tabi olmaktan geçtiği
için peygamberin hayatını öğrenip yaşamaya çalışalım.

9.
Allah'ın kendilerinden razı olduğu ve dinimizin bizlere kadar ulaşmasını
sağlayan sahabelerin hayatını okuyup öğrenelim.

10.
Allah'ın razı olmadığı insanların (kafirlerin, fasıkların) karakteristik
yapısını Kur'an ve hadislerden öğrenelim.

11.
Başıboş yaratılmadığımızın bilincine varıp; konuştuğumuz her harfin ve
yaptığımız en ufak bir eylemin, hatta içimizde geçirdiğimiz herhangi bir
düşüncenin Allah-û Teâlâ tarafından işitildiğini ve görüldüğünü unutmayalım.

12.
Adem(a.s.)'den bu yana, kıyamet gününe kadar yaşayacak ve bizlere düşman olan
şeytanın emekli olmadığını unutmayalım.

13.
Günün yirmi dört saati Rabb'imiz tarafından gözetlendiğimizi unutmayalım.

14.
İki kişi konuştuğunda üçüncüsünün Rabb'imiz olduğunu unutmayalım.

15.
Allah'ın, insanlara şah damarlarından daha yakın olduğunu unutmayalım.

16.
Başımıza gelmiş ve gelecek her musibetin Allah'ın izniyle olacağını unutmayalım.

17.
Takvaya giden yolun nafile ibadetlerden geçtiğini unutmayalım.

18.
Soframızdaki nimetleri hazırlayıp sunanın Rabb'imiz olduğunu ve ilk teşekkürü de
Rabb'imize yapmamız gerektiğini unutmayalım.
19. İsteklerimizi ilk
önce Rabb'imizden istemeyi unutmayalım.
20. Allah'ın isim ve
sıfatlarını detaylı bir şekilde öğrenip, canlı ve cansızlar üzerinde tefekkür
ederek Rabb'imizi tanıyıp sevelim.

21.
Tek dostun Allah (c.c.) olduğunu bilip bütün hayatımızı Allah'la paylaşmayı
unutmayalım.

22.
Allah'ın yaratıcı sıfatını, canlı ve cansızlar üzerinde görüp hayranlığımızı
sesli bir şekilde dile getirelim.

23.
Rabb'imizin kullarına en yakın olduğu zamanın ‘secde' anı olduğunu unutmadan,
sevinç ve sıkıntılarımızı secde anında Rabb'imizle paylaşalım.

24.
Rabb'imiz tarafından fark edilmek istiyorsak, gece namazlarına devam ederek, onu
çok sevdiğimizi her fırsatta dile getirelim.

25.
Gece balkona çıkıp yıldızlara, bulutlara ve aya bakarak gece ayetlerini
zikredelim.

26.
Unutmayalım ki Rabb'imizi tanıyabildiğimiz oranda severiz. Zikrimiz, ona olan
sevgimiz kadardır.

27.
Allah'u Teala'nın sürekli zikredilmek istediğini aklımızdan çıkarmayıp onu her
an zikredelim.

28.
İmana ve takvaya giden yolun tefekkürden geçtiğini unutmayalım.

29.
Müziğin ve televizyonun tefekkür ve takvadan uzaklaştırdığını unutmayalım.

30.
Allah'ın (c.c.) verdiği nimetleri hatırlayıp şükrümüzü dile getirmeye devam
edelim.

31.
Zümer: 39/42'de belirtildiği gibi uyuyan herkesin ruhunun teslim alındığını,
vakti dolanların da ruhlarının bir daha bedenlerine dönmeyeceğini hatırlayıp,
uyumanın ne kadar büyük bir risk olduğunu ve uyumadan önce istiğfarda bulunmayı
unutmayalım.

32.
İmtihanı kazananların gideceği mekanı (cenneti) iyi tanıyıp onu dünya hayatı
karşılığında satın alalım.

33.
İmtihanı kazananların gideceği mekanı da iyi tanıyıp kısa ömrümüzü ebedi bir
cehenneme dönüştürmeyelim.

34.
İnsanın düşmanı olan şeytanın emekli olmadığını; sağdan, soldan, önden ve
arkadan yaklaştığını unutmayalım.

35.
Dünya hayatının tiyatro sahnesinden ibaret olduğunu, herkesin bu sahnede başrol
olduğunu ve yarın sahneden ayrılıp tiyatroyu hazırlayana hesap vereceğimizi
unutmayalım.

36.
Yüklendiğimiz ağır emanetin bilinciyle hareket edip bunun hakkını vermeye
çalışalım.

37.
Gereksiz kitaplar okumak yerine, amelimize aksettirecek kitaplar okuyalım.

38.
Babanın, oğlundan kaçtığı bir günde, kimsenin, başkasının yerine yanmayacağını
unutmayalım.
39. Kardeşlerimizi Allah
için sevdiğimizi kendilerine söyleyelim.

40.
Amel defterinin, bizlere sağdan verilebilmesi için sağımızdaki meleği yoracak!
Salih ameller işlemeye devam edelim.

41.
Şunu da unutmayalım ki imanın kabullendiği bilgi, pratiğe yansıyan bilgidir.

42.
İmtihanın, ölümümüzle sona ereceğini hesaplayıp, her an ruhumuzu teslim
edecekmiş gibi ölüme hazır olalım.

43.
Namazlarımızda ağlamaya çalışalım, ağlamak içimizden gelmiyorsa kendimizi
zorlayalım. Unutmayalım ki taşlaşmış kalpler, ağlayarak yumuşar.

44.
Kur'an-ı Kerim okurken de ağlamaya çalışalım. Çünkü Allah için ağlayan göze
cehennem ateşi değmez.

45.
Kur'an-ı Kerim'i sünnet ışığında anlamaya çalışalım.

46.
İnfak etmeye alışıp cüzdanımızdaki paramızı, en güzel elbiselerimizi ve
eşyalarımızı gözümüzü kırpmadan infak edelim. Unutmayalım ki sadaka (infak,
zekat) malı azaltmaz. Çoğaltır. Ve yine unutmayalım ki, Allah için neyi terk
edersek Allah (c.c.) ondan daha hayırlısını bizlere verir.

47.
İsraftan uzaklaşıp mütevazi bir hayatı tercih edelim.

48.
Zamanımızı Kur'an ve sünnet ışığında değerlendirelim.

49.
İlk derdimiz, Rabb'imizin rızasını kazanmak olsun.

50.
Cennet ile aramıza hiç kimsenin girmesine izin vermeyelim.

51.
İnsanın nasıl bir yapı ve fıtrata sahip olduğunu Kur'an ve hadisten öğrenerek
ona göre yaşayalım.

52.
Kur'an ile dostluğumuzu, tefekkür ayetleri ile pekiştirelim.

53.
Allah-u Teala'nın sevdiklerini sevmeli, diğer verdiklerine değer vermeli ve
sevmediklerini de sevmemeli.

54.
Cennet hayaliyle ve Cehennem korkusu ile yaşayıp, tüm iş ve özel hayatımızı buna
göre tanzim edelim.

55.
İslam'ı sahabelerin anladığı şekilde anlamaya ve onların yaşadıkları gibi
yaşamaya çalışalım.

56.
Unutmayalım ki Cennete giden yol; Allah'ı, Peygamberi ve Kur'an'ı tanımaktan
geçer.

[1]

 

[1]
Feyzullah Birışık, % Kaç Müslümanım, Karınca Yayınları: 53-55.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar