Haram Kazanç Yolları


Haram Kazanç Yolları

Haram Kazanç Yolları:

 
Aslında helâl olan, fakat içki,
kumar, fuhuş ve fâiz parası gibi haram yollarla kazanılmış olan paralarla alınan
gıdâ maddelerini yemek de haramdır. Böyle haram parayla elde edilen yiyecekler,
farkında olmasak bile beden ve ruh sağlığımız açısından sakıncalı, âhiret
gıdâlarına ulaşma açısından engelleyici özelliktedir. Kur'an, helâl ve temiz
gıdâlardan yememizi emretmiş, maddî bakımdan temiz olsa da, haram olan gıdâlar,
manevî yönden temiz değildir.
Mü'min, kendisinin ve bakmakla
yükümlü olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak ve gücü yetiyorsa toplumdaki
ihtiyaçları gidermek için Allah'ın meşrû kıldığı, helâl yollardan geçimini temin
etmeye çalışacaktır. Geçim zorluğunu bahane ederek haram yollardan para
kazanmaya çalışmak, dünyada zulme ve sömürüye sebep olmak, âhirette ilâhî azaba
uğramak demektir. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklar: "Haramla beslenen
vücut (cennete girmez;) ona ancak ateş yaraşır." (Mişkâtu'l Mesâbih, hadis
no: 2787; Keşfu'l Hafâ, hadis no: 2632)
Haramla beslenen kimse,
Allah'tan uzaklaşacağı için, duâsı da Allah tarafından kabul edilmeyecektir.
"...Bir kimse ellerini semâya kaldırarak: 'Ya Rabbi, ya Rabbi, diye duâ eder.
Halbuki, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, kendisi haramla beslenmiş
olursa, duâsı nasıl kabul edilir?" (Müslim, Zekât, 65; Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'an,
3173; Dârimî, Rikak 2720) Müslümanın yiyeceğine, içeceğine, giyeceğine ve diğer
ihtiyaçlarına dikkat edip, bu konuda haramlardan tüm gücüyle uzak durması
gerekmektedir. Helâl lokmanın getireceği nimet de büyük olacaktır: "Kim helâl
lokma yer, Sünnet (Şeriat) gereğince amel eder ve insanlar da, onun
kötülüklerinden emin olurlarsa, o kişi muhakkak cennete girer." (Tirmizî,
Sıfatu'l Kıyâmet, 2640)   
Allah'a hakkıyla kulluk yapan,
temiz ve helâl rızıklardan başkasını istemeyip nimetlere şükreden sâlih kullara,
Allah dünyada da güzellikler ve zenginlikler verir. Nankörlük edenlerin
kendilerine gelmesi için, onları cezalandırır: "Allah, güven (ve) huzur
içinde olan bir  şehri  misal  verir  ki,  o  şehrin  (halkının)  rızkı  her 
taraftan  bol  bol  gelirdi.   Fakat,  Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler de
yapmakta oldukları şeylerden dolayı Allah, onlara açlık ve korku elbisesini
tattırdı. Andolsun ki, onlara kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar.
Onlar (kendilerine) zulmederlerken azap onları hemen yakalayıverdi." (16/Nahl,
112-113)
İslâm âlimlerine göre kazanç
yollarının fazilet sırası şöyledir: 1. Cihad, 2. Ticâret, 3. Ziraat, 4. Zanâat.
Bu yollarla kazanç sağlamanın hükmü:
a- Kendine, âilesine ve
borçlarını ödemeye yetecek kadar kazanmak farzdır.
b- Fakirlere bakmak, akrabaya
ikrâm etmek için bundan fazlasını kazanmak müstehaptır.
c- Güzel ve müreffeh bir hayat
sürmek için kazanmak mubahtır.
d- Helâl kazanç ile de olsa
övünmek, yarışmak, azgınlık ve taşkınlık yapmak için kazanmak mekrûh veya
haramdır. (El-İhtiyâr, IV/171-172) (3)
               

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar