Allah el-Vekîl'dir, Kendisine Dayanılıp Güvenilmesi Gereken Tek Zâttır


Allah el

Allah el-Vekîl'dir, Kendisine Dayanılıp
Güvenilmesi Gereken Tek Zâttır

 

Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerden öğrendiğimiz Allah
Teâlâ'nın mübârek isimleri bizim O'nu daha iyi tanımamıza yardımcı olurlar.
Aslında, Esmâü'l-Hüsnâ'nın çoğu, biraz düşünüldüğünde tevekkül kavramıyla
alâkası kurulabilir. Ama, bunlardan bazılarının tevekkül kavramıyla daha çok
yakın ilgisi vardır. Konumuzla ilgisi bakımından Allah'ın isimlerinden el-Vekîl
ism-i şerîfinin mânâsı: El-Vekîl ism-i şerîfi, Arapça'daki kelime yapısı
bakımından tevekkül kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Kur'an'da on dört
yerde el-Vekîl ismi zikredilmekte olup bunun mânâsı: "İşlerini gerektiği şekilde
kendisine bırakanların işini düzeltip, onların yapabileceğinden daha iyisini
temîn eden." şeklindedir. "...Allah'a tevekkül et; vekîl olarak Allah yeter."
(4/Nisâ, 81; 33/Ahzâb, 3)

Kendisine iş ısmarlanan kişiye vekil denir.
Bilindiği gibi vekil yapılacak kişinin, vekil olacağı iş hakkında yeterli
derecede bilgi sahibi olması, o işi yapmaya gücü yetmesi, kendisini vekil edenin
her bakımdan güvenine lâyık olması gerekir. Şu halde tevekkül, emin ve kuvvetli
bir vekile güvenerek, işlerini ona bırakmaktır.

Yüce Allah, kendisine hakkıyla tevekkül
edenlerin işlerini en iyi bir neticeye ulaştırır. Gerçi O'na hiçbir şey vâcip
değildir; O, hiçbir şeyi yapmaya veya yapmamaya mecbur değildir; O'nun irâdesi
çerçevelenemez, isterse yapar; istemezse O'na bir işi zorla yaptıracak yoktur.
Fakat O'nun râzı olacağı şekilde işler kendisine bırakılırsa, hayırlı ve kârlı
olanı yapar; âdeti ve hikmeti budur. Gerçek vekil ancak Allah-ü Teâlâ`dır. Çünkü
her işi bütün sırlarıyla bilen ve her zorluğu açan yalnız O`dur. (Ali Osman
Tatlısu, Esmâü'l-Hüsnâ Şerhi, Sehâ Neşriyat, 1993, s. 147)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar