İçkiler, Uyuşturucular ve Sigara.


İçkiler

İçkiler, Uyuşturucular ve Sigara

 
Dilimizde içki, Arapçada
"hamr"  ve "müskir"  kelimeleri, içildiği zaman azı veya çoğu sarhoşluk veren
içecekler için kullanılmaktadır. İslâm dini, bütün sarhoşluk veren içkileri
haram kılmış, içmeyi yasaklamıştır: "Ey iman edenler! Şarap (alkollü
içkiler), kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi
pisliktir. Bunlardan uzak durun  ki  kurtuluşa  eresiniz.
Şeytan içkide ve kumarda,
ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı zikretmekten/hatırlayıp
anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçersiniz değil mi?"
(5/Mâide, 90-91)
Âyet, içki yasağının hikmetini
özlü olarak ifade etmektedir. Bugün tıp dünyası, içkinin insan sağlığına verdiği
zarar üzerinde ittifak halindedir. İstatistikler ile bazı devletlerin zaman
zaman teşebbüs ettiği içki yasağı, bunun, iktisadî, sosyal ve ahlâkî
zararlarının en açık delilleridir. Peygamberimiz de içkinin dünya ve âhiret
zararlarından bahsetmiş ve içkinin çirkinliğini belirtmiştir. "Allah, alkollü
içkileri içen kişiye Cehennem'de azab göreceklerin irinlerini içirmeye and
içmiştir." (Tâc, c. 3, s. 145)
"...İçki içme. Çünkü içki,
bütün şerlerin/kötülüklerin anahtarıdır." (İbn Mâce, hadis no: 4034)
Peygamberimiz (s.a.s.)
sadece içkiyi yasaklamakla kalmamış; içki içenleri bizzat cezalandırmıştır.
Sahih-i Müslim'de bu husus şöyle rivayet edilir: "Hz. Peygamber'e içki içmiş bir
sarhoş getirildi. Peygamber ona yaprakları soyulmuş iki hurma değneği ile 40
kadar sopa vurdu." (Müslim; S. Müslim Ter. M. Sofuoğlu, c. 5, s. 306)
Her sarhoş eden içki hamrdır
ve haramdır. İslâm ulemâsına göre, azı veya çoğu sarhoşluk veren her içki,
âyette geçen "hamr" mefhûmuna dahildir ve haramdır. Bir soru üzerine
Rasulullah (s.a.s.)'ın : "Her sarhoşluk veren şey hamrdır ve her hamr
haramdır" (Müslim, Eşribe 73-75; Buhârî, Edeb 80, Ahkâm 21) buyurması bu
hükmün sağlam delilidir.
 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar