Kur'an'da Belirtilen İmtihan Şekilleri


Kur

Kur'an'da Belirtilen İmtihan Şekilleri: 

 

İmtihan birçok şekilde
olabilir. Bir fert ya da topluluk bollukla, yoksullukla veya sıkıntıyla[1];
belli bir varlıkla, nesneyle veya olayla[2];
hayatın ve malın-mülkün kaybıyla, kıtlıkla ve açlıkla, hastalık ve yaralarla,
hasımların aşağılamasıyla[3]
imtihan edilebilir. Azabın gecikmesi inkârcıları daha da şüpheye düşürür ve bu
onlar için başka bir imtihan olur.[4]
İnsanlar bir başka insan için imtihan olabilir. İnkâr edenler tarafından işkence
ve zulme uğratılan mü'minlerin imanı, şiddetli bir imtihana tâbi tutulabilir[5];
bir kişinin ailesine duyduğu sevgi, onu Allah'ın emirlerini ihlâl etmeye
sevkedebilir[6]
ve iki topluluk arasındaki bir antlaşma ile iki tarafın samimiyet ve sadâkati
imtihan edilebilir.[7]
Kur'an, insanlar için bir imtihan haline gelen birkaç belirli olay sayar. Meselâ,
altından bir buzağı yapmaları İsrâiloğulları için bir imtihan olmuş[8];
kıblenin değiştirilmesi de imanı zayıflar için bir imtihan haline gelmiştir.[9]
İnsan, sık sık Allah tarafından imtihan edilir. Bu imtihanlar pek çok biçimde
görünse de, hepsinin maksadı aynıdır: İmtihan insanı Allah'a yaklaştırıyor mu,
yoksa O'ndan uzaklaştırıyor mu, bunu görmek.

[10]

 

[1]
Enfâl: 8/28;
Kehf: 18/7; Tâhâ: 20/131; Enbiyâ: 21/35; Teğâbün: 64/15; En'âm: 6/165; A'râf:
7/168; Mü'minûn: 23/55-56; Fecr: 89/15-16.

[2]
En'âm: 6/53;
Enfâl: 8/28; Tevbe: 9/126; İsrâ: 17/60; Enbiyâ: 21/35; Furkan: 25/20;
Teğâbün: 64/15.

[3]

Bakara: 2/155, 214; Âl-i İmran: 3/140-142, 186.

[4]

Enbiyâ: 21/109-111.

[5]

Ankebut: 29/10.

[6]

Enfâl: 8/28; Furkan: 25/20; Teğâbün: 64/14-15.

[7]

Nahl: 16/92.

[8]

Tâhâ: 20/85.

[9]

Bakara: 2/143.

[10]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar