Cimrilik ve İnfakla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları


Cimrilik ve İnfakla İlgili Hadis

Cimrilik ve İnfakla İlgili Hadis-i Şerif
Kaynakları

 

(Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi,
İbrahim Canan, Akçağ Y.

–İlk rakam cilt; ikinci rakam sayfa
numarasıdır.-)

İnfak etmek için çok zengin olmak gerekmez: 3,
285

İnfak ve tasadduka teşvik: 10, 30-42

Kişi  malını infak ederkenbaşta yakınlarından
başlamalı: 14, 47-48

Tasadduk ve infaka teşvik: 10, 30-42

Sadaka hakkında umumi açıklama: 10, 16-17

Veren el, alan elden üstündür: 14, 48

Sadaka, 2, 542

Sadaka ve nafakanın fazileti: 10, 18-29; 14,
255-256; 15, 174, 419

Allah indinde makbul olan sadakayı sağ eliyle
alır: 10, 18-19                                                   

Allah, sadaka ve zekât hususunda hiç kimseye
hüküm verme yetkisi  tanımamıştır: 7, 406

Allah'ın kabul ettiği sadaka, hangi maldan
yapılır? 10, 18

Sadaka malı artırır: 17, 574

Makbul olan sadaka Allah indinde artar ve büyür:
10, 19-20

Sadaka azabı defeder: 9, 348; 15, 185

Sadaka ve belanın yarışı: 10, 32

Sadakanın def ettiği en önemli iki şey: 10, 25

Sadaka verirken ihlas nasıl olur? 10, 40-41

Sadaka, ölüm sırasında değil; hayat boyu
verilmeli: 17, 340

Cenab- Hak, gizli sadaka vereni nasıl teşbih
ediyor? 10, 32-33

Sadakayı men etmenin cezası: 15, 160-161

Sadakayı gizli vermek: 10, 33

Sadakanın zamanı var mıdır? 10, 34

Sadakanın ahkamı: 10, 43-54

Sadaka-i cariye: 16, 277, 547

Sadaka kimin hakkıdır: 14, 51-52

Allah yolunda savaşan kimsenin zengin bile olsa
sadaka alıp alamayacağı: 7, 425

İhlasla, fakat sadaka ehline verilmeyen sadaka
ne olur? 10, 40-41

Fasık kimselere sadaka verilir mi? 10, 42

Rasulullah ve Ehl-i Beyt'e sadaka haramdır: 15,
1102

Sadaka, şu beş kişi dışında zengine helal
değildir: 7, 424

Sadaka verirken sıla-i rahm olanlara öncelik
tanımak: 10, 60-61

Dilenciye sadaka verirken, dış görünüşün
fonksiyonu ve sahabe: 10, 23

Kadın, kocasından izin almadan tasadduk edebilir
mi? 10, 49-51; 2, 374

Sadaka verecek kimsenin maddi durumu nasıl
olmalıdır? 10, 27

Yapılan sadakadan dönmek: 10, 52-53

En hayırlı sadaka: 10, 17

Sadaka, geçmiş ve gelecek günahların affına
vesile olabilir mi? 12, 463-464

Sadakanın en faziletlisi: 17, 472

Sadakanın en üstünü: 16, 548

Hangi sadaka daha üstündür: 16, 258-2259

Haram olan sadakının şümulü: 7, 415

Sadaka, hayır olan her şeye caridir: 3,
167                                                                    

Hayırlı amelin dinen sadaka sayılabilmesinin
şartı: 10, 16

Aile efradının nafakası için harcanan şeyler
sadakadır: 16, 261

Aile için hangi harcama sadaka hükmüne geçer:
10, 28

Bir müslümana elbise giydirmenin sevabı: 10, 23

Kamil manada sadaka ne zaman verilir? 10, 43

Rasulullah'a göre en efdal sadaka: 10, 54

Rasulullah'ın en hoşuna giden sadaka hangisidir?
10, 35

Tasadduk edilen malın kıymeti Allah katında neye
göredir? 10, 21-22

Sadakanın miktarı: 16, 259

Malın ne kadarı tasadduk edilir: 17, 340

Malının tamamını tasadduk caiz midir? 10, 43-44

Muhtaç duruma düşecek şekilde tasaddukta
bulunmak ve Peygamberimiz'in tutumu: 10, 46-47

Sadakının iyi maldan verilmesi: 3, 343-344

Sadakayı haram kılan miktar ne kadardır? 14, 60

Elinden geldiği kadar sadaka verilmesi: 3,
546-547

Zekât, malın hakkıdır: 7, 343

Zekâtın önemi ve zekâta teşvik: 7, 321-323

Zekât, İslam'ın köprüsüdür: 7, 322

Namazla zekâtın bir bütün olması: 7, 340

Zekâtı vermede acele etmek: 7, 384

Zekâtı vermek kaydıyla para ve mal biriktirmek:
7, 336-337

Zekâtı verilen zinet eşyası kenz değildir: 7,
364

Zekâtın farziyeti, terkedenin günahı: 7, 327;
17, 540

Zekâtı vermeyenlerle savaşılır: 7, 345

Zekâtını vermeyenden cezalı olarak ve zorla
zekât alınır: 7, 338

Zekâtını vermeyenin kıyamet günündeki hali: 7,
332

Zinetlerin zekâtını vermeyenlerin ahiretteki
durumu: 7, 363-364

Zekât kimlere haram; kimlere helal? 7, 414-415,
421, 426

Zekât kimlere verilir? 7, 325

Fasık kimselere sadaka ve zekât verilir mi? 10,
42

Müellefe-i kulub'a zekât verilir mi, verilmez
mi? 7, 427

İnfak; Allah Yolunda Harcamak: Bakara, 3, 195,
245, 254, 261, 270, 272, 274; Enfal, 3; Ra'd, 22; İbrahim, 31; Hacc, 35; Kasas,
77; Secde, 16; Fatır, 29-30; Hadid, 7; Münafıkun, 10-11; Teğabün, 16-17. 

Mala Olan Sevgiye Rağmen Allah Sevgisiyle
Harcamak: Bakara, 177; İnsan, 8.

Harcamada Ölçü: Furkan, 67; Muhammed, 36-38.

Allah İçin Harcamak ve Harcayanların Hali:
Bakara, 264-266, 272; Kasas,77; Münafikun, 10-11; Leyl,17-21            

Harcamayı Malın İyisinden ve Sevilen Şeylerden
Yapmak: Bakara, 267; Al-i İmran, 92.

Harcama Yapılacak Mal: Bakara, 3, 219; Şura, 38.

Kendilerine Verilecek Kimseler: Bakara, 215,
273; Nur, 22.

Harcadıklarını Başa Kakanlar: Bakara, 262-264,
266, Müzzemmil, 20.

Gösteriş Olsun Diye Harcamak: Bakara, 264, 266,
270, 272; Nisa, 38-39.

İnfaktan Kaçılmaz: Bakara, 268; Hadid, 10.

İnfaktan Kaçanlar: Mearic, 18-21.

İnfak Edenler Takva Sahibi Mü'minlerdir: Al-i
İmran, 16-17, 134.

İnfak Edenlerin Mükafatı: Bakara, 272; Hadid, 7,
11; Teğabün, 17; Mearic, 24-25, 35; Leyl, 5-7,18.

Kafirler ve Müşrikler İnfak Etmezler: Yasin, 47;
Kalem, 17-40; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Maun, 1, 3.

Kafirler Mallarını Allah Yolundan Çevirmek İçin
Harcarlar: Enfal, 36; Beled, 5-12.

Fakirlere Yedirip İçirmek: Hacc, 28, 36; İnsan,
8-12, Fecr, 18.

Yetimlere Yedirip İçirmek: İnsan, 8-12.

Esirlere Yedirip İçirmek: İnsan, 8-12.

Kafirler, Fakirlere Yedirip İçirmezler: Yasin,
47; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Maun, 1-3.

Cömert Olmak: İsra, 29.

Allah, Cömertlere Bolluk Verir: Bakara, 268.  

Fakirlere İyilik Etmek: Bakara, 83; Nisa, 36.

Fakirlere Vermek: Bakara, 177, 215, 273; İsra,
26; Nur, 22; Rum, 38; Mearic, 24-25.

Sail'i (İsteyeni, dilenciyi) Azarlamaktan
Sakınmak: Duha, 10.

Kafirler, Fakirleri Küçük Görürler: En'am,
52-53; A'raf, 49; Hud, 27; Kehf, 28; Şuara, 106-114.

Kafirler ve Müşrikler, Fakirlere Vermezler:
Yasin, 47, Kalem,17-40; Hakka,34; Müddessir,43-44; Maun, 1-3

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar