En Büyük Zevk Cennette Allah'ın Görülmesi


En Büyük Zevk

En Büyük
Zevk: Cennette Allah'ın Görülmesi
 
Mü'minler,
cennette Allah'ı göreceklerdir; bu, onlar için en büyük nimet olacaktır. Buna "rü'yetullah"
denir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:
"O gün
Rablerine bakan ışık saçan yüzler vardır." (Kıyâme:
75/22-23) 
Rasülullah da
bir hadislerinde şöyle buyurur:
"Siz
gerçekten tıpkı şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi gözle (açıkça) göreceksiniz.
O'nu görmekte haksızlığa uğramayacak, izdihama düşmeyeceksiniz."[1]
 
Süheyb  (r.a.)'in
rivayetine göre peygamberimiz (s.a.s.):
"İyi iş ve
güzel amel işleyenlere daha güzel karşılık ve bir de ziyade (Allah'ı görmek)
vardır." (Yûnus: 10/26) ayetini okuduktan sonra şöyle
buyurdu:
"Cennetlikler
cennete girdiği zaman Allah şöyle buyuracak: 'Size daha da vermemi istediğiniz
bir şey var mı?' Cennetlikler de şöyle derler: 'Yüzlerimizi ak çıkarmadın mı,
bizi cennete koymadın mı, bizi cehennemden kurtarmadın mı? (Bunlar yeter)'
Rasulullah sözlerine devam ederek: 'Cenab-ı Hak
perdeyi kaldırır, cennetliklere artık Rablerine bakmaktan daha sevimli gelecek
hiçbir şey verilmiş olmaz."[2]

Mü'minlerin
Allah Teala'yı cennette görmeleri, herhangi bir yön, yer ve şekilden uzak olarak
vuku bulacaktır. Bunun keyfiyeti bizce meçhuldür. "Allah bilir" deriz. Kur'an ve
sünnette bildirildiği için rüyetullah'a inanırız.[3]
 

 

[1]
Buhâri, Mevâkıt 16, 26.

[2]
Müslim'in rivayeti, et-Tâc, c. 5, s. 423.

[3]
Durak Pusmaz, Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/300-301.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar