Yeminle İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar


Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili
Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

 

1.   İslâm Ansiklopedisi, M.E.B. Y. (Johs
Pedersen), c. 6, s. 374-378

2.   TDV İslâm Ansiklopedisi,  (Celâl Kırca,)
TDV Y. c. 2, s. 290-291

3.   Şamil İslâm Ansiklopedisi, Şamil Y. c. 6,
s. 396-400 (Yemin); c. 6, s. 372 (Yalan Yemin, Akif Köten);      
(Kasâme, H. Döndüren:) c. 3, s. 312; (Lian:) c. 4, s.
22-23; (İlâ, H. Döndüren:) c. 3, s. 126-127

4.   Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş, KUBA
Y. c. 11, s. 298-301

5.   Ahkâm Tefsiri, Muhammed Ali Sâbûnî, Şâmil
Y. c. 1, s. 248-256, c. 2, s. 5-14   

6.   Tefsir Usûlü, İsmail Cerrahoğlu, T. Diyanet
Vakfı Y. s. 168-171

7.   Ulûmu'l Kur'an, Kur'an İlimleri, Mennâ
Halil el-Kattân, Timaş Y. s. 405-417

8.   Tefsir ve Hadais Usûlünün Bazı Meseleleri,
M: Tayyib Okiç, Nûn Y. s. 120-124

9.   El-Itkan fî Ulûmi'l Kur'an, Celâleddin
Suyûtî, Ravza Y.

10. Et-Tıbyân fî Aksâmi'l-Kur'an, İbn Kayyim el-Cevziyye,
Kahire, 1352/1933 

11. İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuhayli,
Risâle Y. c. 4, s. 197-287; c. 8, s. 329-348

12. İbn-i Âbidîn, İbn Âbidin, Terc. Ahmed
Davudoğlu, Şamil Y. c. 7, s. 499-571, c. 8, s.5-27

13. Fetâvâ-yı Hindiyye, Terc. Mustafa Efe, Akçağ
Y. c. 3, s. 435-638

14. Emanet ve Ehliyet, Yusuf Kerimoğlu, Ölçü Y.
c. 2, s. 452-459

15. İlmihal -İslâm ve Toplum-, İSAM, T. Diyanet
Vakfı Y. c. 2, s. 25-28

16. Mukayeseli İbâdetler İlmihali, Vecdi Akyüz,
İz Y.  c. 4, s. 347-377

17. Kur'an'da İnsan Psikolojisi, Hayati Aydın,
Timaş Y. s. 168-170

18. Kitapta Allah'ın Yeminleri, Cengiz Duman,
Haksöz, sayı 44 (Kasım 94), s. 39-40 

19. Haksöz, sayı 58-59

20. Misak, sayı 20

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar