Zekât, Sadaka ve İnfakla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları


Zekât

Zekât, Sadaka ve
İnfakla İlgili Hadis-i Şerif Kaynakları
 
(Kütüb-i Sitte Muhtasarı
Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Y.
–İlk rakam cilt; ikinci rakam
sayfa numarasıdır.-)
İnfak etmek için çok zengin
olmak gerekmez: 3, 285
İnfak ve tasadduka teşvik: 10,
30-42
Kişi  malını infak ederkenbaşta
yakınlarından başlamalı: 14, 47-48
Tasadduk ve infaka teşvik: 10,
30-42
Sadaka hakkında umumi açıklama:
10, 16-17
Veren el, alan elden üstündür:
14, 48
Sadaka, 2, 542
Sadaka ve nafakanın fazileti:
10, 18-29; 14, 255-256; 15, 174, 419
Allah indinde makbul olan
sadakayı sağ eliyle alır: 10,
18-19                                                   
Allah, sadaka ve zekat
hususunda hiç kimseye hüküm verme yetkisi  tanımamıştır: 7, 406
Allah'ın kabul ettiği sadaka,
hangi maldan yapılır? 10, 18
Sadaka malı artırır: 17, 574
Makbul olan sadaka Allah
indinde artar ve büyür: 10, 19-20
Sadaka azabı defeder: 9, 348;
15, 185
Sadaka ve belanın yarışı: 10,
32
Sadakanın def ettiği en önemli
iki şey: 10, 25
Sadaka verirken ihlas nasıl
olur? 10, 40-41
Sadaka, ölüm sırasında değil;
hayat boyu verilmeli: 17, 340
Cenab- Hak, gizli sadaka vereni
nasıl teşbih ediyor? 10, 32-33
Sadakayı men etmenin cezası:
15, 160-161
Sadakayı gizli vermek: 10, 33
Sadakanın zamanı var mıdır? 10,
34
Sadakanın ahkamı: 10, 43-54
Sadaka-i cariye: 16, 277, 547
Sadaka kimin hakkıdır: 14,
51-52
Allah yolunda savaşan kimsenin
zengin bile olsa sadaka alıp alamayacağı: 7, 425
İhlasla, fakat sadaka ehline
verilmeyen sadaka ne olur? 10, 40-41
Fasık kimselere sadaka verilir
mi? 10, 42
Rasulullah ve Ehl-i Beyt'e
sadaka haramdır: 15, 1102
Sadaka, şu beş kişi dışında
zengine helal değildir: 7, 424
Sadaka verirken sıla-i rahm
olanlara öncelik tanımak: 10, 60-61
Dilenciye sadaka verirken, dış
görünüşün fonksiyonu ve sahabe: 10, 23
Kadın, kocasından izin almadan
tasadduk edebilir mi? 10, 49-51; 2, 374
Sadaka verecek kimsenin maddi
durumu nasıl olmalıdır? 10, 27
Yapılan sadakadan dönmek: 10,
52-53
En hayırlı sadaka: 10, 17
Sadaka, geçmiş ve gelecek
günahların affına vesile olabilir mi? 12, 463-464
Sadakanın en faziletlisi: 17,
472
Sadakanın en üstünü: 16, 548
Hangi sadaka daha üstündür: 16,
258-2259
Haram olan sadakının şümulü: 7,
415
Sadaka, hayır olan her şeye
caridir: 3,
167                                                                    
Hayırlı amelin dinen sadaka
sayılabilmesinin şartı: 10, 16
Aile efradının nafakası için
harcanan şeyler sadakadır: 16, 261
Aile için hangi harcama sadaka
hükmüne geçer: 10, 28
Bir müslümana elbise
giydirmenin sevabı: 10, 23
Kamil manada sadaka ne zaman
verilir? 10, 43
Rasulullah'a göre en efdal
sadaka: 10, 54
Rasulullah'ın en hoşuna giden
sadaka hangisidir? 10, 35
Tasadduk edilen malın kıymeti
Allah katında neye göredir? 10, 21-22
Sadakanın miktarı: 16, 259
Malın ne kadarı tasadduk
edilir: 17, 340
Malının tamamını tasadduk caiz
midir? 10, 43-44
Muhtaç duruma düşecek şekilde
tasaddukta bulunmak ve Peygamberimiz'in tutumu: 10, 46-47
Sadakının iyi maldan verilmesi:
3, 343-344
Sadakayı haram kılan miktar ne
kadardır? 14, 60
Elinden geldiği kadar sadaka
verilmesi: 3, 546-547
Zekat, malın hakkıdır: 7, 343
Zekatın önemi ve zekata teşvik:
7, 321-323
Zekat, İslam'ın köprüsüdür: 7,
322
Namazla zekatın bir bütün
olması: 7, 340
Zekatı vermede acele etmek: 7,
384
Zekatı vermek kaydıyla para ve
mal biriktirmek: 7, 336-337
Zekatı verilen zinet eşyası
kenz değildir: 7, 364
Zekatın farziyeti, terkedenin
günahı: 7, 327; 17, 540
Zekatı vermeyenlerle savaşılır:
7, 345
Zekatını vermeyenden cezalı
olarak ve zorla zekat alınır: 7, 338
Zekatını vermeyenin kıyamet
günündeki hali: 7, 332
Zinetlerin zekatını
vermeyenlerin ahiretteki durumu: 7, 363-364
Zekat kimlere haram; kimlere
helal? 7, 414-415, 421, 426
Zekat kimlere verilir? 7, 325
Fasık kimselere sadaka ve zekat
verilir mi? 10, 42
Müellefe-i kulub'a zekat
verilir mi, verilmez mi? 7, 427
İnfak; Allah Yolunda Harcamak:
Bakara, 3, 195, 245, 254, 261, 270, 272, 274; Enfal, 3; Ra'd, 22; İbrahim, 31;
Hacc, 35; Kasas, 77; Secde, 16; Fatır, 29-30; Hadid, 7; Münafıkun, 10-11;
Teğabün, 16-17. 
Mala Olan Sevgiye Rağmen Allah
Sevgisiyle Harcamak: Bakara, 177; İnsan, 8.
Harcamada Ölçü: Furkan, 67;
Muhammed, 36-38.
Allah İçin Harcamak ve
Harcayanların Hali: Bakara, 264-266, 272; Kasas,77; Münafikun, 10-11; Leyl,17-21            

Harcamayı Malın İyisinden ve
Sevilen Şeylerden Yapmak: Bakara, 267; Al-i İmran, 92.
Harcama Yapılacak Mal: Bakara,
3, 219; Şura, 38.
Kendilerine Verilecek Kimseler:
Bakara, 215, 273; Nur, 22.
Harcadıklarını Başa Kakanlar:
Bakara, 262-264, 266, Müzzemmil, 20.
Gösteriş Olsun Diye Harcamak:
Bakara, 264, 266, 270, 272; Nisa, 38-39.
İnfaktan Kaçılmaz: Bakara, 268;
Hadid, 10.
İnfaktan Kaçanlar: Mearic,
18-21.
İnfak Edenler Takva Sahibi
Mü'minlerdir: Al-i İmran, 16-17, 134.
İnfak Edenlerin Mükafatı:
Bakara, 272; Hadid, 7, 11; Teğabün, 17; Mearic, 24-25, 35; Leyl, 5-7,18.
Kafirler ve Müşrikler İnfak
Etmezler: Yasin, 47; Kalem, 17-40; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Maun, 1, 3.
Kafirler Mallarını Allah
Yolundan Çevirmek İçin Harcarlar: Enfal, 36; Beled, 5-12.
Fakirlere Yedirip İçirmek: Hacc,
28, 36; İnsan, 8-12, Fecr, 18.
Yetimlere Yedirip İçirmek:
İnsan, 8-12.
Esirlere Yedirip İçirmek:
İnsan, 8-12.
Kafirler, Fakirlere Yedirip
İçirmezler: Yasin, 47; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Maun, 1-3.
Cömert Olmak: İsra, 29.
Allah, Cömertlere Bolluk Verir:
Bakara, 268.  
Fakirlere İyilik Etmek: Bakara,
83; Nisa, 36.
Fakirlere Vermek: Bakara, 177,
215, 273; İsra, 26; Nur, 22; Rum, 38; Mearic, 24-25.
Sail'i (İsteyeni, dilenciyi)
Azarlamaktan Sakınmak: Duha, 10.
Kafirler, Fakirleri Küçük
Görürler: En'am, 52-53; A'raf, 49; Hud, 27; Kehf, 28; Şuara, 106-114.
Kafirler ve Müşrikler,
Fakirlere Vermezler: Yasin, 47, Kalem,17-40; Hakka,34; Müddessir,43-44; Maun,
1-3

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar