Zekâtın verileceği yerler


Zekâtın verileceği yerler

Zekâtın verileceği
yerler:

 
Zekâtın verileceği yerler
Kur'an'da belirtilmiştir. "Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak
ancak, fakirlere (yoksullara), miskinlere (düşkünlere), (zekât toplayan İslâm
devletinin görevlisi) memurlara, müellefe-i kulûba, yani gönülleri (İslâm'a)
ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere,
borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolcuya mahsustur. Allah her
şeyi çok iyi bilendir, hikmet sahibidir." (9/Tevbe, 60) Bu âyette belirtilen
sınıflar şunlardır: a- fakirler  b- miskinler c- Âmiller (İslâm devletinde zekât
toplamakla görevli memurlar)  d- Mükâtebe köle  e- Borçlular   f- Allah yolunda
cihad edenler  g- Yolcular.
Bir kimse, zekâtını hanımına,
usûl ve fürûuna veremez. Bunların dışında zekâta ehil olan herkese verebilir.
Ancak, önce kendi akrabalarından başlaması daha iyidir. Zekât verilen kişinin
müslüman olması şarttır. Müslüman olmakla beraber, dinî görevlerini yerine
getirmeyen veya aldığı zekâtı meşrû olmayan yollarda harcayacağı bilinen
kişilere zekât verilmesi câiz görülse bile, sâlih mü'minlere verilmesi daha
uygundur. Zekâtın, malın bulunduğu yerdeki/yakın çevredeki fakirlere verilmesi
daha efdaldir.  Bugünkü  devletlere,  vergi,  bağış  veya  başka adlar  altında
verilen mal veya paralar kesinlikle zekât yerini tutamaz, bunlar insanı vebalden
kurtaramaz. Ayrıca câmi, Kur'an Kursu vb. de olsa binalara, derneklere vakıflara
verilemez; dernek ve vakıflara; fakir müslümanlara, öğrenci ve mücahidlere
vermek üzere vekil tutarak emaneten ve bu şartla verilebilr.             

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar