Zikirle ilgili Kaynaklar


Geniş Bilgi Alınabilece Kaynaklar

Geniş Bilgi
Alınabilece Kaynaklar

 

1.   Cihad-Zikir Ayrılmazlığı, Mehmed Göktaş,
İstişâre Y. 

2.   Allah'ı Niçin Anıyoruz? Abdullah Arığ,
Bahar Y./Seha Neşriyat

3.   Zikrullah'ın Faydaları, Mehmed Zâhid Kotku,
Seha Neşriyat

4.   Zikir Risalesi, Ömer Yıldız, Umran Y.

5.   İslâm'da Zikir Yapmanın Önemi, M. Hanefi
Mert, Menzil Y.

6.   Zikir ve Tesbihat, Muhammed Talha Tuncer,
Umran Y. 

7.   Varoluşun Gayesi Zikrullah, Haydar Baş,
İcmal Yayıncılık

8.   Kadirî Yolu Sâliklerinin Zikir Makamları,
Muharrem Hilmi, Süleyman Ateş, Şahsi Y/Yeni Ufukl

9.   Hak Dini Kur'an Dili, Elmalılı Hamdi Yazır,
Azim Y. c. 1, s. 445-447

10. Tefsir-i Kebir (Mefâtihu'l-Gayb), Fahruddin
er-Râzî, Akçağ Y. c. 4, s.

11. Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri, İbn
Kesir, Çağrı Y. c.  3, s. 625-626

12. Fî Zılâli'l-Kur'an, Seyyid Kutub, Hikmet Y.
c. 1, s. 289-292

13. El-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an, İmam Kurtubî,
Buruc Y. c. 2, s. 398-399

14. El-Mîzân Fî Tefsîri'l-Kur'an, Muhammed
Hüseyin Tabatabâî, Kevser Y. c. 1, s. 477-481

15. Kur'ân-ı Kerim Şifa Tefsiri, Mahmut Toptaş,
Cantaş Y. c. 1, s. 293-298

16. Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Süleyman
Ateş, Yeni Ufuklar Y. c. 1, s. 259-261

17. Şâmil İslâm Ansiklopedisi, (Nureddin
Turgay), Şamil Y. c. 6, s.464-466

18. Çarpıtılan, Değiştirilen, Farziyeti İnkâr
Edilen Kur'anî Kavramlar, R. Yılmaz, Mücahede Y. 145-164

19. İnanç ve Amelde Kur'anî Kavramlar, Muhammed
el-Behiy, Yöneliş Y. s. 27-30; 185-189

20. Kur'an'da Temel Kavramlar, Ali Ünal, Nil Y.
s. 21- 256; Kırkambar Y. s. 35-39

21. İslâm'ın Temel Kavramları, Hüseyin K. Ece,
Beyan Y. s. 774-783; 693-695; 697-700; 247-249; 643

22. Kelimeler Kavramlar, Yusuf Kerimoğlu,
İnkılab Y. s. 343-345

23. Yürek Devleti, Mustafa İslâmoğlu, Denge Y.
s. 31-34

24. Din Anlayışımızdaki Dehşet Yanılgılar, Naci
Çelik, s.20-28

25. İnanmak ve Yaşamak, Ercümend Özkan, Anlam Y.
1/163-171

26. Nur'dan Kelimeler, Alâaddin Başar, Zafer Y. 
c. 1,  s. 139-141

27. Hadis ve Psikoloji, Muhammed Osman Necati,
Fecr Y. s. 333-337

28. Kur'an'da Değişim Gelişim ve Kalite
Kavramları, Bayraktar Bayraklı, İFAV Y. s. 68, 126

29. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Süleyman Uludağ,
Marifet Y. s. 588-589

30. İbadet mi Âyin mi? Mustafa Karataş,
Dersaadet Y. s. 163-167

31. Namaz Bir Tevhid Eylemi, Abdullah Yıldız,
Pınar Y. s. 29-40; (Tekbir181-182

32. Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış,
Abdülaziz Bayındır, Şahsi Y. (Birleşik Dağıtım)

33. İslâm'ın Siyasi Yorumu, Ebu'l Hasan Ali
Nedvî, Akabe Y. s. 76-78

34. Kur'an ve Psikoloji, M. Osman Necati, Fecr
Y. s. 261-264

35. Kur'an Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan,
Yaşar Düzenli, s. 311-316

36. Kur'an'da Kulluk, Zekeriya Pak, Kayıhan Y.
s. 273-278

37. Kur'an ve Sünnette Kalbî Hayat, Âdem Ergül,
Altınoluk Y. 65-68; 260-267

38. Yeni İslâm İlmihali, Süleyman Ateş, Yeni
Ufuklar Neşriya, s. 425-434

39. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlüğü, Mehmed Zeki Pakalın, M.E.B. Y. c. 3, s. 659-661

40. Tasavvufî Ahlak, Mehmed Zâhid Kotku, Bahar
Y. 1/12-84: 2/46-107, 153-166; 263-282; 5/37-81

41. Musâhabe, Ramazanoğlu Mahmud Sâmi, Erkam Y.
c. 2,  s. 18-21

42. Yaşayan Hurâfeler, Kemaleddin Erdil, Türkiye
Diyanet Vakfı Y.

43. İslâm'a Giriş, Muhammed Hamidullah, T.
Diyanet Vakfı Y./Beyan Y.

44. Zikir, Kur'an Okulu, Hanif Y. Sayı 14

45. Zikir Üzerine, Resul Bozyel, Haksöz, sayı 8,
Kasım 91

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar